Lábnyom

Élőlény, nem az élő lényeg vagyok, tudtommal a Földre én is csak be checkkolok

Környezetvédelem. Ökolábnyom. Klímavédelem. Divatos szavak, eladható kifejezések. 

A KHJ szótárban is gyakran szerepelnek ezek a szavak, de nem üres frázisként, hanem valódi, kézzelfogható tartalommal megtöltve.  

A környezettudatosság három alappillére a tájékozottság, a beszéd és a cselekvés. KHJ amióta színpadon áll tájékoztat, beszél- azaz énekel és cselekvésre buzdít. Másfél évtizedes működése alatt a Kaukázus együttes énekeseként kiemelten tett azért, hogy a felnövekvő generáció nagyobb barátságban éljen a bioszférával, mint tették azt szülei, nagyszülei. Slágerré vált dalaiban felhívja a figyelmet a fogyasztói társadalom oly sok nem kívánatos melléktermékére, cselekvésre buzdít, olykor hangosan agitálva, olykor keserű  csendességgel. 

Felszólalásaiban, dalaiban, iskolai programjaiban közvetíti azokat a gondolatokat, amellyel saját maga létét is meghatározza a világban. A környezetével tudatosan egyensúlyban élő, magát a természet részének tekintő felelős ember képe, amivel azonosulni tud. Ennek az attitűdnek a közvetítéséért, cselekvésre buzdításért 2008-ban Köztársasági Ezüst Érdemkereszt elismerésben részesült.